เช็กเลยช่วงวัยไหนของแม่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงลูกในครรภ์อาจมีภาวะดาวน์ซินโดรม

%d bloggers like this: