“อายุ 29 เล่นกีฬา ทานอาหารเสริม เหล้า บุหรี่ไม่ยุ่ง
ก็จากไปด้วยโรคมะเร็ง”

%d bloggers like this: