ตรวจ NIPT (นิฟ) แล้ว ทำไมต้องตรวจ Microdeletions (ไมโครดิลิชั่น) อีก?

%d bloggers like this: