ไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพ ที่ว่าทำไมปัจจุบันมีการเสียชีวิตในคนที่อายุน้อย ทั้งๆ ที่ ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี