ตรวจโรคไขมันในเลือดสูง

“คุณหญิง” นักเเสดง นางแบบ และนักกีฬา ไว้วางใจมาตรวจสุขภาพกับ Risk screenในโปรแกรมตรวจความเสี่ยงโรคภาวะไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia Risk Screen)🧬😊

Risk Screen ขอขอบคุณ “คุณหญิง” ดลณพร สุขประเสริฐ นักเเสดง นางแบบ และนักกีฬาที่ตัดสินใจตรวจสุขภาพกับ Risk Screen ในโปรแกรม ตรวจความเสี่ยงโรคภาวะไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia Risk Screen)

บทความเพื่อสุขภาพ
Read More